Sakarya'nın Harfleri Etkileşimli Haritası

Sakarya ili içerisindeki vernaküler tipografi bulgularının yer aldığı etkileşimli harita

Görsel iletişim tasarımında dijitalleşmeye geçilmeden önce tabelalar, cam yazıları, apartman isimlikleri, duvar yazıları ve afişler, dönemin zanaatkârları tarafından el emeği ile yapılmakta, yapılan bu işler ise tipografik bağlamda kentin ortak bir dilini, yani vernakülerini oluşturmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertürk
Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertürk
Sakarya Üniversitesi
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Ali Yıldırım
Ali Yıldırım
Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

"Sakarya'nın Harfleri" projesi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Ana Sanat Dalı'nda, Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertürk danışmanlığında Ali Yıldırım tarafından yazılan "Grafik Tasarımda Vernaküler Tipografi ve Sakarya Örneği" başlıklı tez kapsamında hazırlanmıştır.